Thủ đoạn cắt tai mài vỏ, hoán cải vỏ bình gas trái phép

Dù việc phân biệt bình gas bị cắt tai mài vỏ là rất khó nhưng vẫn có những dấu hiệu có thể nhận biết.

Nguồn: VTV24

Loading...