Sẽ sáp nhập trường trung cấp vào cao đẳng nghề

Theo mục tiêu quy hoạch lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến năm 2020, các trường trung cấp không đáp ứng điều kiện quy định về đầu tư, hoạt động và có ngành nghề đào tạo trùng với các trường cao đẳng sẽ sáp nhập vào trường cao đẳng.

Loading...