Nghề đặc biệt: Những người tìm “vàng” trong rác

Nghề tìm “vàng” trong rác. Một đêm thành triệu phú! Làm giàu không khó, nhưng nguy hiểm lúc nào cũng rình rập.

Nguồn: VTV

Loading...