CSGT: “Mày dân quận 4 hả, lập biên bản mày”

Anh csgt: m dân quận 4 hả. Lập biên bản m ( ảnh có thù với quận 4 hay gì á )

Loading...